i vs you cumhurbaşkanı seçimi
 • riyaset ne demek
 • afc ne demek
 • obskürantizm ne demek
 • bazik ne demek
 • defaten ne demek
 • odaklanma ne demek
 • olgusal ne demek
 • optik ne demek
 • tamzara ne demek
 • malikane ne demek
 • yanal ne demek
 • kasiyer ne demek
 • tafsil ne demek
 • ortoklaz ne demek
 • abdesthane ne demek
 • giray ne demek
 • gaflet ne demek
 • semantik ne demek
 • ekseri ne demek
 • lavta ne demek
 • nefiy ne demek
 • hafta ne demek
 • lambader ne demek
 • sağdıç ne demek
 • sahlep ne demek
 • üstat ne demek
 • tahriren ne demek
 • cinas ne demek
 • magmatik ne demek
 • salangan ne demek
 • endokrinoloji ne demek
 • nesil ne demek
 • adale ne demek
 • ekspres ne demek
 • oğlan ne demek
 • paralaks ne demek
 • nemlendirici ne demek
 • hafif ne demek
 • sanki ne demek
 • otodrag ne demek
 • fabrikasyon ne demek
 • cisim ne demek
 • salah ne demek
 • duetto ne demek
 • riyasız ne demek
 • cip ne demek
 • cildiye ne demek
 • yortu ne demek
 • folklor ne demek
 • ustaca ne demek
 • ökse ne demek
 • reflektör ne demek
 • otelgarni ne demek
 • rüesa ne demek
 • bahname ne demek
 • cüz ne demek
 • izmarit ne demek
 • tababet ne demek
 • makro ne demek
 • laklakiyat ne demek
 • rekor ne demek
 • efendi ne demek
 • ehlizevk ne demek
 • vesaik ne demek
 • jaketatay ne demek
 • kalamazo ne demek
 • nasyonalist ne demek
 • efkarlanma ne demek
 • cumbalak ne demek
 • harbiye ne demek
 • geleğen ne demek
 • flegmon ne demek
 • egzotiklik ne demek
 • cemile ne demek
 • badya ne demek
 • oktav ne demek
 • ciranta ne demek
 • zarf ne demek
 • istinkaf ne demek
 • ciddiyet ne demek
 • faraza ne demek
 • gelberi ne demek
 • netameli ne demek
 • delegasyon ne demek
 • hab ne demek
 • uyumlu ne demek
 • tahvil ne demek
 • Kelimemiz
  oğul
  oğul Ne Demek?

  Erkek evlat. - isim

  Bazı kelimelerin anlamını pekiştirmek için kullanılan bir söz.

  Bir ana arıyla birlikte kovandan ayrılan, yeni yetişmiş arı topluluğu.

  Yaşlı kimselerin genç erkeklere söylediği bir seslenme sözü. - ünlem

   
  Cümle İçerisinde Kullanım Örneği

  Bir emrihak vaki olduğu zaman yerimize oğullarımız geçecek.

  F. F. Tülbentçi

  Hinoğluhin.

  Oğul arısı.

  Bu su onu da devirir oğul!

  S. F. Abasıyanık

  Anlamlarda ve örnek cümlelerde
  mavi renkli kelimelere
  tıklayarak o kelimelerin anlamlarını da öğrenebilirsiniz.
  oğul Sözcüğünün İngilizce Anlamı Nedir?
  oğul Sözcüğünün Fransızca Anlamı Nedir?
  oğul Sözcüğünün Almanca Anlamı Nedir?
  oğul Sözcüğünün Arapça Anlamı Nedir?
  oğul Sözcüğünün İspanyolca Anlamı Nedir?
  oğul Sözcüğünün İtalyanca Anlamı Nedir?
  oğul Sözcüğünün Rusça Anlamı Nedir?
   
  mutluluğun resmi dota experts forum